Ośrodek Zarybieniowy w Warlitach Wielkich został wybudowany w roku 1980 i do roku 1994 należał do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn. W 1994 roku w skutek podziału i dzierżawy powstała firma o nazwie Gospodarstwo Rybackie Ostróda sp z o. o. Ośrodek zarybieniowy składa się ze stawów ziemnych o powierzchni 108 ha oraz  budynkiem wylęgarni ryb. Po modernizacjach i unowocześnianiu w budynku dysponujemy dziesięcioma obiegami recyrkulacji obiegu wody w systemie zamkniętym z możliwością regulacji temperatury. Gospodarstwo Rybackie Ostróda prowadzi głównie hodowlę materiału zarybieniowego karpia od wylęgu, narybku letniego i jesiennego oraz kroczka. Hodowla bazuje na własnej selekcji tarlaków. Co roku na wiosnę sprzedajemy 120-150 ton materiału zarybieniowego karpia. Odbiorcami są kontrahenci z całego kraju, eksportujemy również do krajów UE. W roku 2015 wysłaliśmy 500 tyś wylęgu karpia do Gruzji. Oprócz hodowli stawowej Gospodarstwo Rybackie Ostróda prowadzi również gospodarkę jeziorową na 6000 ha jezior w okolicy Ostródy. Do zarybień jezior wykorzystujemy budynek wylęgarni gdzie dodatkowo  hodujemy materiał zarybieniowy  sielawy, szczupaka, sandacza, suma.>> Czytaj więcej…

kup online zezwolenie na amatorski połów ryb  

UP ZEZWOLENIE PRZEZ INTERNET