O firmie

Ośrodek Zarybieniowy w Warlitach Wielkich został wybudowany w roku 1980 i do roku 1994 należał do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn. W 1994 roku w skutek podziału i dzierżawy powstała firma o nazwie Gospodarstwo Rybackie Ostróda sp z o. o. Ośrodek zarybieniowy składa się ze stawów ziemnych o powierzchni 108 ha oraz  budynkiem wylęgarni ryb. Po modernizacjach i unowocześnianiu w budynku dysponujemy dziesięcioma obiegami recyrkulacji obiegu wody w systemie zamkniętym z możliwością regulacji temperatury. Gospodarstwo Rybackie Ostróda prowadzi głównie hodowlę materiału zarybieniowego karpia od wylęgu, narybku letniego i jesiennego oraz kroczka. Hodowla bazuje na własnej selekcji tarlaków. Co roku na wiosnę sprzedajemy 120-150 ton materiału zarybieniowego karpia. Odbiorcami są kontrahenci z całego kraju, eksportujemy również do krajów UE. W roku 2015 wysłaliśmy 500 tyś wylęgu karpia do Gruzji. Oprócz hodowli stawowej Gospodarstwo Rybackie Ostróda prowadzi również gospodarkę jeziorową na 6000 ha jezior w okolicy Ostródy. Do zarybień jezior wykorzystujemy budynek wylęgarni gdzie dodatkowo  hodujemy materiał zarybieniowy  sielawy, szczupaka, sandacza, suma.

Jako że dzierżawione przez nas jeziora są w 60% powierzchni jeziorami typu sielawowego położyliśmy nacisk na rozwój tego gatunku. Poprzez zwiększenie zarybiania wylęgiem i narybkiem letnim sielawy uzyskaliśmy odczuwalne efekty w postaci zwiększonych odłowów tego gatunku. Wzrost populacji sielawy oparty jest o rozwijający się jej matecznik w jeziorze Szeląg Wielki, w którym odłowy sielawy stanowią 70% odłowu tego gatunku w Gospodarstwie. Średnie odłowy roczne sielawy w tym jeziorze wynoszą 5ton  rekord odłowu to 11 ton. Jezioro to zarybiane jest co rocznie od kilkudziesięciu lat  wyłącznie narybkiem letnim sielawy który podchowywany jest wcześniej w stawach.Wielkość odławianej sielawy waha się miedzy  10-12 sztuk w kilogramie.

Przez zarybianie jezior narybkiem letnim sandacza doprowadziliśmy do wzrostu populacji tego gatunku w jeziorach w których warunki środowiskowe ogólnie pogorszyły się, lecz sprzyjają takiemu gatunkowi jak sandacz. Intensywne i systematyczne zarybianie sandaczem spowodowało zwiększenie jego odłowów.

Oprócz sielawy i sandacza szczupak jest gatunkiem który szybko procentuje podwyższonymi odłowami po zarybieniu. W ciąg 3-4 lat od udanego zarybienia wzrastają odłowy tego gatunku. Mając to na uwadze prowadzimy intensywne zarybianie jezior szczupakiem aby zwiększyć jego odłowy gospodarcze uatrakcyjnić łowiska dla wędkarzy i spowodować wyżerowanie przez szczupaka gatunków ryb małocennych na które nie ma zbytu i przy okazji uszczuplając w jeziorach nadwyżkę biomasy.

Wartość dotychczasowych zarybień często przekracza u nas 30% wartości odłowionych ryb. Preferowane przez nas gatunki to: karp, sielawa, szczupak, sandacz, sum. Do produkcji wyżej wymienionych gatunków ryb wykorzystujemy naszą wylęgarnię i stawy w Warlitach Wielkich. Jako jedni z nielicznych rybackich użytkowników wód w tej części kraju opanowaliśmy metodę sztucznego tarła i inkubacji ikry szczupaka (80% wyklucia z pozyskanej ikry). Umożliwia nam to zarybianie jezior szczupakiem w duzej ilośći szczególnie jezior w których znajduje się w nadmiarze mała płoć, mały leszcz i krąp. Przez intensywne zarybianie szczupakiem zwiększyły się jego odłowy gospodarcze i w dużym stopniu wędkarskie.

Dowodem że w jeziorach jest coraz więcej szczupaka, dla wędkarzy są organizowane liczne ogólnopolskie zawody spiningowe i wykupywanie zezwoleń przez wędkarzy zamiejscowych na połowy spiningowe. W ramach współpracy z miejscowymi organizacjami wędkarskimi wytypowaliśmy kilka jezior w okolicy Ostródy, które szczególnie zarybiamy pod wędkarstwo. Jeziora te zarybiamy  linem, szczupakiem, sandaczem i okoniem.

Zapraszamy na nasze jeziora