Materiał zarybieniowy

Materiał zarybieniowy

Nasza produkcja to materiał zarybieniowy:

 • sandacz  ( Stizostedion lucioperca)
  – narybek letni -termin odbioru  czerwiec
 • szczupak (Esox lucius)
  wylęg żerujący -termin odbioru  kwiecień
 • sielawa (Coregonus albula)
  wylęg -termin odbioru marzec-kwiecień
 • karp (Cyprinus carpio)
  wylęg -termin odbioru  maj (karp królewski lub pełnołuski)
  – narybek letni (lipcówka) -termin odbioru  czerwiec
  – narybek jesienny -termin odbioru październik lub marzec
  – kroczek -termin odbioru październik lub marzec
 • sum (Silurus glanis)
  wylęg  żerujący – termin odbioru  koniec maja początek czerwca
  – narybek jesienny  – termin odbioru październik lub marzec

Wszelkie zamówienia na materiał zarybieniowy proszę składać faksem (0-89) 646-14-01, telefonicznie (0-89) 646-14-02,    504-212-781   najlepiej z wyprzedzeniem około trzy tygodniowym.

O terminie odbioru informujemy telefonicznie według zamówienia.

Oferujemy również ryby konsumpcyjne różnych gatunków takie jak: karp, szczupak, sandacz, węgorz, sielawa, lin, leszcz i inne.