Kontakt

„GOSPODARSTWO RYBACKIE OSTRÓDA”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14-100 Ostróda, Warlity Wielkie 9
tel. (0-89) 646-14-01, 646-14-02
fax. (0-89) 646-14-01

NIP 741-00-12-070      REGON 510244865

nr konta 54 1160 2202 0000 0000 6194 2965 PLN

nr konta  10 1160 2202 0000 0003 6621 6946 EUR

Dyrektor – inż. Wojciech Skorupa

główny ichtiolog – specjalista ds. jezior -mgr. inż. Andrzej Grzeluk – tel. 502-09-14-14
specjalista ds. produkcji stawowej, wylęgarni,  -inż. Wojciech Skorupa – tel. 504-212-781