Regulamin

Regulamin  na 2024 rok

amatorskiego połowu ryb dla wszystkich wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego Ostróda

  1. Sezon  na wędkowanie  trwa
   • letni z brzegu od 1.04.2024r. do 15.12.2024r.
   •                z łodzi od 1.05.2024r. do 15.12.2024r.
   • zimowy z brzegu lub lodu  od 16.12.2024r. do 31.03.2025r.
  2. Wędkowanie jest dozwolone od świtu do zmierzchu. W nocy tylko z brzegu za opłatą równą opłacie dziennej.
  3. Wykupienie zezwolenia na cały sezon na jedno jezioro licencyjne upoważnia również do wędkowania na wszystkich jeziorach ogólnie udostępnionych oraz pozostałych licencyjnych bez rezerwatów.
  4. Wykupienie zezwolenia na cały sezon na jedno jezioro licencyjne  z rezerwatem upoważnia również do wędkowania na wszystkich jeziorach ogólnie udostępnionych i pozostałych licencyjnych bez rezerwatu.
  5. Wykupienie zezwolenia krótkoterminowego  upoważnia  do wędkowania na wszystkich wodach Gospodarstwa Rybackiego Ostróda  z wyłączeniem rezerwatów.
  6. Wykupienie zezwolenia krótkoterminowego na rezerwat upoważnia  do wędkowania na wszystkich wodach Gospodarstwa Rybackiego Ostróda.
  7. Ustala się dobowe limity połowu na wodach gospodarstwa: 10kg ryb ogółem; szczupak-3szt; lin-4szt; węgorz-2szt; sandacz 2szt.    Zabrania się używania „żywca” z poza łowiska.
  8. Wymiary ochronne na wodach gospodarstwa:  szczupak i sandacz 50cm;  pozostałe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  9. Wędkowanie na jeziorach Isąg,  Łęguty , Drwęckie część Samborowska wymaga wykupienia zezwolenia z pieczątką Konserwatora Przyrody i stosowania się do specjalnego regulaminu połowów.
  10. Młodzież do 16 roku życia może wędkować na jedną wędkę bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej posiadającej zezwolenie oraz kartę wędkarską. Odłowione ryby muszą się mieścić w limicie połowu opiekuna.
  11. Młodzieży do 18-tego roku życia posiadającej kartę wędkarską  przysługuje 50% zniżki, Zniżki obowiązują przy wykupie zezwolenia na cały sezon.
  12. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w czasie wędkowania i po jego zakończeniu bez względu w jakim stanie zastał łowisko pod rygorem cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania.
  13. W miejscu organizowania zawodów wędkarskich pierwszeństwo w wędkowaniu mają uczestnicy zawodów.
  14. Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską.

Regulamin specjalny  dodatkowy dotyczący jeziora Isąg i Łęguty  znajdujących się na terenie rezerwatu „Ostoja bobrów”

 1. Wędkowanie z lodu od 15.12.2024 do 30.03.2025r
 2. Zabrania się wędkowania z użyciem zanęt.
 3. Zabrania się używania silników spalinowych.
 4. Zabrania się używania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie rezerwatu
 5. Na jeziorze Isąg zezwala się na wędkowanie z brzegu równolegle do zabudowań wsi Pelnik i wsi Worliny.
 6. Na jeziorze Łęguty zezwala się na wędkowanie z brzegu wzdłuż wschodniej linii od wpływu rzeki Pasłęki do ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego.
 7. Zobowiązuje się wszystkich wędkujących do ochrony przyrody i poszanowania zakazów obowiązujących w akcie o powołaniu rezerwatu oraz dbałość o stan środowiska przyrodniczego.
 8. Wędkarze nie przestrzegający w/w zapisów będą wykluczeni z wędkowania.
 9. Wędkarze są zobowiązani do prowadzenia szczegółowej ewidencji amatorskiego połowu ryb z podaniem ilości i gatunków złowionych ryb oraz zastosowanej metody połowu.
 10. Dopuszcza się wędkowanie z brzegu w czasie na godzinę przed i godzinę po zachodzie słońca w danym dniu kalendarzowym.
 11. Limity dobowe: pstrąg potokowy , lipień – 1szt; sandacz, szczupak – łącznie 2 szt;

Dodatkowe uprawnienia dla członków OTW (Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie)i DTW ( Działdowskie  Towarzystwo Wędkarskie)

 1. Wykupienie zezwolenia na cały sezon letni upoważnia członków OTW i DTW  do wędkowania również w sezonie zimowym.
 2. Zezwala się na wędkowanie tylko z brzegu w porze nocnej bez uiszczenia dodatkowej opłaty na jeziorach Kajkowo ; Perskkie ; Jakuba , dodatkowo w porze nocnej na jeziorze Drwęckim część miejska od 20 czerwca do 22 września od plaży miejskiej do mostu kolejowego
 3. Dobowe limity połowu na jeziorze Kajkowskim: -szczupak,sandacz-2szt. łącznie;  lin-3szt.;; pozostałe gatunki do 5kg
 4. Do korzystania z dodatkowych uprawnień upoważnieni są wyłącznie członkowie OTW i DTW z ważną legitymacją członkowską.

aktualizacja 10,04,2024r