Regulamin

Regulamin  na 2023 rok

amatorskiego połowu ryb dla wszystkich wędkujących

  • Sezon  na wędkowanie  trwa
   • letni z brzegu od 1.04.2023r. do 31.12.2023r.
   • z łodzi od 1.05.2023 do 31.12.2023r
  • Wędkowanie jest dozwolone od świtu do zmierzchu. W nocy tylko z brzegu za opłatą równą opłacie dziennej.
  • Wykupienie zezwolenia na cały sezon na jedno jezioro licencyjne upoważnia również do wędkowania na wszystkich jeziorach ogólnie udostępnionych Gospodarstwa Rybackiego Ostróda zgodnie z rodzajem zezwolenia.
  • Wykupienie zezwolenia krótkoterminowego  upoważnia  do wędkowania na wszystkich wodach Gospodarstwa Rybackiego Ostróda  zgodnie z rodzajem wykupionego zezwolenia.
  • Ustala się dobowe limity połowu na wodach gospodarstwa: 10kg ryb ogółem; szczupak-3szt; lin-4szt; węgorz-2szt; sandacz 2szt.    Zabrania się używania “żywca” z poza łowiska.
  • Wymiary ochronne na wodach gospodarstwa:  szczupak i sandacz 50cm;  pozostałe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Wędkowanie na jeziorach Isąg,  Łęguty , Drwęckie część Samborowska wymaga wykupienia zezwolenia z pieczątką Konserwatora Przyrody i stosowania się do specjalnego regulaminu połowów.
  • Młodzież do 14 roku życia może wędkować na jedną wędkę bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej posiadającej zezwolenie oraz kartę wędkarską. Odłowione ryby muszą się mieścić w limicie połowu opiekuna.
  • Młodzieży do 18-tego roku życia posiadającej kartę wędkarską  przysługuje 50% zniżki, Zniżki obowiązują przy wykupie zezwolenia na cały sezon.
  • Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w czasie wędkowania i po jego zakończeniu bez względu w jakim stanie zastał łowisko pod rygorem cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania.
  • W miejscu organizowania zawodów wędkarskich pierwszeństwo w wędkowaniu mają uczestnicy zawodów.
  • Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską.

Regulamin specjalny  dodatkowy dotyczący jeziora Isąg i Łęguty  znajdujących się na terenie rezerwatu „Ostoja bobrów”

 1. Wędkowanie z lodu od 15.XII.2023 do 31.XII.2023r
 2. Zabrania się wędkowania z użyciem zanęt.
 3. Zabrania się używania silników spalinowych.
 4. Zabrania się używania i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie rezerwatu
 5. Na jeziorze Isąg zezwala się na wędkowanie z brzegu równolegle do zabudowań wsi Pelnik i wsi Worliny.
 6. Na jeziorze Łęguty zezwala się na wędkowanie z brzegu wzdłuż wschodniej linii od wpływu rzeki Pasłęki do ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego.
 7. Zobowiązuje się wszystkich wędkujących do ochrony przyrody i poszanowania zakazów obowiązujących w akcie o powołaniu rezerwatu oraz dbałość o stan środowiska przyrodniczego.
 8. Wędkarze nie przestrzegający w/w zapisów będą wykluczeni z wędkowania.
 9. Wędkarze są zobowiązani do prowadzenia szczegółowej ewidencji amatorskiego połowu ryb z podaniem ilości i gatunków złowionych ryb oraz zastosowanej metody połowu.
 10. Dopuszcza się wędkowanie z brzegu w czasie na godzinę przed i godzinę po zachodzie słońca w danym dniu kalendarzowym.
 11. Limity dobowe: pstrąg potokowy , lipień – 1szt; sandacz, szczupak – łącznie 2 szt;