Jeziora

JEZIORA NIEUDOSTĘPNIONE
DO WĘDKOWANIA
JEZIORA LICENCYJNE JEZIORA UDOSTĘPNIONE
TYLKO DLA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA
1. Elga  (Iłga)
2. Piekiełko
1. Dąbrowa Wielka
2. Drwęckie  (cz. samborowska) rezerwat
3. Gil Wielki
4. Isąg   (Żelazne)  rezerwat
5. Karnickie   (Ligowo)
6. Łęguty   (Dłużniewo) rezerwat
7. Szeląg Mały
1.Jakuba   (Smordy)
2. Kajkowskie  (Sajmino)
3. Ornowskie  (Morliny)
4. Perskie
5.Brzeźno

JEZIORA OGÓLNIE UDOSTĘPNIONE DO WĘDKOWANIA:
1. Dąbrowa (Samin)
2. Dąbrowa Mała
3. Drwęckie (cz. miejska)
4. Dubno (Dauby)
5. Gil Mały
6. Górczyńskie (Zamen)
7. Grzybiny
8. Jankowice-Straszewo
9. Jaśkowo
10. Jelonek D. (Ilińsk)
11. Korolewskie 
12. Kocioł
13. Korweckie
14. Lichtajny (Świetliny)
15. Linowiec
16. Loba (Wynki)
17. Ostrowin
18. Pancerz
19. Pauzeńskie
20. Piekło
21. Rapaty
22. Rentyny (Giłwa)
23. Rumian (Szczupliny)
24. Szeląg Wielki
25. Tabórz
26. Okrągłe

Wykaz jezior objętych strefą ciszy: (zakaz używania silników spalinowych) Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie nr XV/148/2020 z dnia 30 czerwca 2020   (wersja.pdf)

 1. Gil Wielki,
 2. Dąbrowa Wielka,
 3. Dąbrowa Mała,
 4. Okrągłe,
 5. Brzeźno,
 6. Tabórz,
 7. Łoby

oraz  Rezerwaty:

 • Isąg, Łęguty,   Drwęckie- część zachodnia “Samborowska” od wypływu Kanału Elbląskiego do Samborowa,   zezwolenia z pieczątką Konserwatora Przyrody
 • Iłga, Karnickie-Ligowo, Rumian,

Kanały i cieki należące do Gospodarstwa:

 1. Kanał łączący jeziora: jez. Szeląg Mały z jez. Szelągiem Wielkim, jez. Szeląg Wielki z jez.Pauzeńskim, jez.Pauzeńskie z jez. Drwęckim
 2. Rzeka Drwęca od jeziora Ostrowin do górnej wody jazu w Idzbarku
  • Rzeka Drwęca od wypływu z jeziora Drwęckiego do górnej wody jazu w Samborowie
  • Rzeka Wel na odcinku łączącym jez.Dąbrowę Wielką z jez.Dąbrowa Mała i z jez.Pancerz
  • Rzeka Pasłęka na odcinku łączącym jez.Łęguty z jez.Isąg
 3. Cieki – ciek łączący jezioro Ornowskie z jeziorem Jakuba i jeziorem Drwęckim
  • ciek łączący jeziora: Gil Mały, Gil Wielki, Iłga i Drwęckie
  • ciek łączący jez. Piekło z jez.Dubno
  • ciek łączący jez. Jaśkowo z jez.Karnickim-Ligowo
  • ciek łączący jez. Jankowice Straszewo , Linowiec i Dąbrowę Wielką
  • ciek łączący jez.Tabórz z jez. Szeląg Wielki