Jeziora

JEZIORA NIEUDOSTĘPNIONE
DO WĘDKOWANIA
REZERWATY JEZIORA UDOSTĘPNIONE DLA CZŁONKÓW TOW.WĘDKARSKIEGO   OTW i DTW  
1. Elga  (Iłga)
2. Piekiełko
 1.  Drwęckie  (cz.samborowska)
 2. Isąg   (Żelazne)
 3. Łęguty   (Dłużniewo)
   1.  Kajkowskie  (Sajmino)
   2.  Perskie

 

JEZIORA  OGÓLNODOSTĘPNE:
 1. Drwęckie (cz. miejska)
 2. Dubno (Dauby)
 3. Gil Wielki
 4. Gil Mały
 5. Górczyńskie (Zamen)
 6. Jaśkowo
 7. Jelonek D. (Ilińsk)
 8. Jakuba   (Smordy)
9. Korolewskie 
10. Kocioł
11. Korweckie
12. Lichtajny (Świetliny)

13. Karnickie   (Ligowo)
14. Loba (Wynki)
15. Ostrowin

16. Ornowskie  (Morliny)

17. Pauzeńskie
18. Piekło
19. Rentyny (Giłwa)

20.Rumian (Szczupliny) z rzeką Wel
21. Szeląg Wielki

22. Szeląg Mały
23. Tabórz

Jeziora Obwodu Dąbrowa Wielka zezwolenia tylko krótkoterminowe według cennika  
 1. Dąbrowa Wielka
 2. Dąbrowa Mała
 3. Dąbrowa (Samin)
 4. Brzeźno
 5. Grzybiny
 6. Linowiec
 7. Pancerz
 8. Jankowice-Straszewo
 9. Okrągłe
 

Mapka rozmieszczenia jezior 

   kliknij

 
 

Wykaz jezior objętych strefą ciszy: (zakaz używania silników spalinowych) Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie nr XV/148/2020 z dnia 30 czerwca 2020   (wersja.pdf)

 1. Gil Wielki,
 2. Tabórz,
 3. Łoby

oraz  Rezerwaty:

 • Isąg, Łęguty,   Drwęckie- część zachodnia “Samborowska” od wypływu Kanału Elbląskiego do Samborowa,   zezwolenia z pieczątką Konserwatora Przyrody

Kanały i cieki należące do Gospodarstwa:

 1. Kanał łączący jeziora: jez. Szeląg Mały z jez. Szelągiem Wielkim, jez. Szeląg Wielki z jez.Pauzeńskim, jez.Pauzeńskie z jez. Drwęckim
 2. Rzeka Drwęca od jeziora Ostrowin do górnej wody jazu w Idzbarku
  • Rzeka Pasłęka na odcinku łączącym jez.Łęguty z jez.Isąg
 3. Cieki – ciek łączący jezioro Ornowskie z jeziorem Jakuba i jeziorem Drwęckim
  • ciek łączący jeziora: Gil Mały, Gil Wielki, Iłga i Drwęckie
  • ciek łączący jez. Piekło z jez.Dubno
  • ciek łączący jez. Jaśkowo z jez.Karnickim-Ligowo
  • ciek łączący jez.Tabórz z jez. Szeląg Wielki