Jeziora

  JEZIORA LICENCYJNE JEZIORA UDOSTĘPNIONE DLA CZŁONKÓW TOW.WĘDKARSKIEGO   OTW i DTW  
 
 1.  Drwęckie  (cz.samborowska)rezerwat
 2. Isąg   (Żelazne)  rezerwat
 3. Łęguty (Dłużniewo)rezerwat
 4. Dąbrowa Wielka
 5. Karnickie (Ligowo)
 6. Gil Wielki
   1.  Kajkowskie  (Sajmino)
   2.  Perskie
   3. Jakuba   (Smordy)

 

JEZIORA  OGÓLNODOSTĘPNE:
 1. Drwęckie (cz. miejska)
 2. Dubno (Dauby)
 3. Gil Mały
 4. Górczyńskie (Zamen)
 5. Jaśkowo
 6. Jelonek D. (Ilińsk)
 7. Korolewskie
 8. Kocioł
 9. Korweckie
 10. Lichtajny (Świetliny)
11. Loba (Wynki)
12. Ostrowin
13. Ornowskie  (Morliny)

14. Pauzeńskie
15. Piekło
16. Rentyny (Giłwa)
17.Rumian (Szczupliny)
18.Szeląg Wielki
19.Szeląg Mały
20.Tabórz

 

21. Dąbrowa Mała 

22.Dąbrowa(Samin) 
23. Brzeźno
24.Grzybiny       
25.Linowiec
26. Pancerz
27. Jankowice-Straszewo
28.Okragłe
29.Rapaty

Mapka rozmieszczenia jezior 

   kliknij

 
 

Wykaz jezior objętych strefą ciszy: (zakaz używania silników spalinowych) Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie nr XV/148/2020 z dnia 30 czerwca 2020   (wersja.pdf)

 1. Gil Wielki,
 2. Tabórz,
 3. Łoby

oraz  Rezerwaty:

 • Isąg, Łęguty,   Drwęckie- część zachodnia „Samborowska” od wypływu Kanału Elbląskiego do Samborowa,   zezwolenia z pieczątką Konserwatora Przyrody

Kanały i cieki należące do Gospodarstwa:

 1. Kanał łączący jeziora: jez. Szeląg Mały z jez. Szelągiem Wielkim, jez. Szeląg Wielki z jez.Pauzeńskim, jez.Pauzeńskie z jez. Drwęckim
 2. Rzeka Drwęca od jeziora Ostrowin do górnej wody jazu w Idzbarku
  • Rzeka Pasłęka na odcinku łączącym jez.Łęguty z jez.Isąg
 3. Cieki – ciek łączący jezioro Ornowskie z jeziorem Jakuba i jeziorem Drwęckim
  • ciek łączący jeziora: Gil Mały, Gil Wielki, Iłga i Drwęckie
  • ciek łączący jez. Piekło z jez.Dubno
  • ciek łączący jez. Jaśkowo z jez.Karnickim-Ligowo
  • ciek łączący jez.Tabórz z jez. Szeląg Wielki